Om Eidsvoll Historielag

Eidsvoll Historielag ble stiftet av Otto Nordheim og Eirik Sundli 23. april 1975 som en videreføring av Museumslaget som hadde vært virksomt tidligere.

Lagets ledere fram til nå har vært:

Eirik Sundli   1975 – 1996
Benjamin Baraas  1996 – 2001
Håkon Bjørnstad    2001 – 2003
Kjell Kappaasen    2003 – 2004
Benjamin Baraas    2004 – 2009
Åsmund L. Strømnes    2009 – 2010
John Egeland    2010 – 2015
Gunnar Gravdal Nerhus    2015 – 2020
Roald Haugen høsten 2019 - 2020
Rolf Anker Thon 2020 -


I lagets vedtekter står det:

Å fremme kunnskap om Eidsvolls historie ved å arbeide for økt kjennskap til gammel kultur, tradisjoner, arbeidsliv og levesett i bygda.
Å arbeide for vern av fornminner og kulturminner.
Å samle opplysninger og stoff av lokalhistorisk art.Laget har pr. i dag 240 medlemmer som arrangerer lokalhistoriske møter og aktiviteter, ofte i nært samarbeid med andre lag og foreninger i Eidsvoll. Historielaget har gitt ut en rekke bøker i serien Bok Eidsvoll. Skilting av historiske veier og stier har også vært et sentralt arbeidsfelt. Vi er i ferd med å tilby nye spennende aktiviteter. Følg med på siden: Hva skjer!