• Velkommen til Eidsvoll Historielag

  • Laget som gir deg større kunnskaper
    om Eidsvolls historie

  • Laget som gir deg rike sosiale kontakter

  • Laget som gir deg større kunnskaper om Eidsvolls historie

  • Laget som tar deg med på tur i vårt allsidige og rike natur- og kulturlandskap

  • Laget som lar deg lære å forske i din egen slekt og dermed gir deg spennende oppdagelser om din bakgrunn og aner