• Velkommen til Eidsvoll Historielag

 • Laget som lar deg lære å forske
  i din egen slekt og dermed gir deg
  spennende oppdagelser om din
  bakgrunn og aner

 • Laget som tar deg med på tur i vårt
  allsidige og rike
  natur- og kulturlandskap

 • Laget som gir deg større kunnskaper
  om Eidsvolls historie

 • Laget som gir deg rike sosiale kontakter

 • Laget som gir deg større kunnskaper om Eidsvolls historie

 • Laget som tar deg med på tur i vårt allsidige og rike natur- og kulturlandskap

 • Laget som lar deg lære å forske i din egen slekt og dermed gir deg spennende oppdagelser om din bakgrunn og aner