Historielagets arrangementer 2018

Enten i egen regi eller i samarbeid med andre lag og foreninger. (foreløpig oversikt):

Torsdag 22. februar

Foredrag om gullfunnet på Stavi og årsmøte for Eidsvoll Historielag i Wergelands Hus Eidsvoll 1814 kl 1900

Tirsdag 6. mars

Billedkåseri om utviklingen av Eidsvoll ved Benjamin Baraas i Kafe Henrik kl. 1900

Torsdag 12. mars

Opplysningsvesenet fond og Eidsvoll prestegård

Eidsvoll prestegård kl. 1900

Torsdag 12. april

Livskampen og eventyret. Tatere i norsk kulturhistorie ved Thor Gotaas. Fløygir kl. 1900

Søndag 3. juni

Åpningen av Bygdetunet. Salg av bøker og medlemsverving i Opsahl-bygningen. Bygdetunet kl. 1100

Søndag 26. august

Markedsdag på Lønntjernbråten. Salg av bøker og medlemsverving. Lønntjernbråten kl 1100  OBS! Avlyst på grunn av skogbrannfare!

Tirsdag 11. september

Lansering av bok om Arne Ekeland og Eidsvoll. Kunstnerisk innslag, bevertning og salg av boka (kr. 390,-) Festiviteten kl. 1900.

Torsdag 25. oktober

Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll v/tidligere sorenskriver Randi Haukebø

Wergelands Hus kl. 1900.

Møtet er et fellesmøte i regi av Eidsvoll 1814 og Eidsvoll Historielag

Torsdag 16. november

Hva betyr det å verne og hva er egentlig verneverdig? v/ Kristoffer Andersen

Historielagets hus kl. 1830 (Vestvollveien 54. Skedsmokorset)

Torsdag 22. november

Hva skal vi ta vare på og hvordan? v/ Ola Fjeldheim

Historielagets hus kl. 1830 (Vestvollveien 54. Skedsmokorset)

Torsdag 29. november

Hvordan drive verdiskapning på fredet grunn, med eksemplene kulturminnet Festsund lenser og Norde Øyeren naturreservat v/ Anne kristine Jahr Røine

Historielagets hus kl. 1830 (Vestvollveien 54. Skedsmokorset)

Lørdag og søndag 8. og 9. desember

Julemarked i Stallgården/Eidsvoll Verk

Boksalg og medlemsverving

historielag_004.jpg 

Foto: Gunnar Gravdal Nerhus 

 

 

 

Sist oppdatert 07.11.2018 kl. 14:05

Del denne siden med andre!