Historielagets arrangementer 2019 (foreløpig liste)

Enten i egen regi eller i samarbeid med andre lag og foreninger. 

Tirsdag 26. februar

Foredrag om tingkulturen og Eidsivatinget v/Rolf Thon og årsmøte for Eidsvoll Historielag. Fellesmøte med Eidsvoll 1814 og Eidsvoll Historielag. 

Wergelands Hus Eidsvoll 1814 kl. 1900

Torsdag 11. april

Freiberg med verdens eldste tekniske høyskole og dens betydning for bergverksdriften i Eidsvoll og Feiring v/Marit Sveen. Fellesmøte med Feiring Jernverks Venner og Eidsvoll Historielag. Jernverksteateret, diktlesning, musikkinnslag, boksalg, kaffeservering, inngangspenger kr. 120,-

Fløygir kl. 1900 

Søndag 2. juni

Åpningen av Bygdetunet. Salg av bøker og medlemsverving i Opsahl-bygningen.

Bygdetunet kl. 1100

Søndag 1. september

Markedsdag. Salg av bøker og medlemsverving.

Lønntjernbråten kl. 1200

Lørdag 7. desember og Søndag 8. desember

Julemarked. Salg av bøker og medlemsverving

Stallgården - Eidsvoll Verk kl. 12

(Historielaget arbeider med å få til en presentasjon av bok om Dal av Bauer og nye foredrag om Eidsvoll bygds historie gjonnom tidene) 

historielag_004.jpg 

Foto: Gunnar Gravdal Nerhus 

 

 

 

Sist oppdatert 06.06.2019 kl. 17:51

Del denne siden med andre!