Årsmøtereferat 2017

Årsmøtet i Eidsvoll Historielag ble holdt i Kafe Henrik torsdag 16. februar 2017 kl. 1900.

Gunnar Gravdal Nerhus ønsket velkommen og orienterte om at møtet denne kvelden var to-delt. I første del skulle Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll1814, presentere seg og fortelle om planene for Eidsvoll1814 fremover. Andre del av møtet skulle være selve årsmøtet med årsberetning, regnskap og valg. 

 Årsmøtet 2017

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
Gunnar Gravdal Nerhus ble valgt til møteleder og Roald Haugen til referent.

Årsmelding 2016

Nerhus leste årsmeldingen som var som følger:

Eidsvoll Historielag hadde årsmøte 18. februar 2016 i Kafe Henrik.

Valgene på årsmøtet 2016 gav følgende resultat:

Leder:

Gunnar Gravdal Nerhus

Styremedlemmer:

Åse Lomsdalen, Haaken Eric Mathiesen, John Egeland, Ingeborg Skatvedt, Roald Haugen, Knut Engjom og Turid Opland

Revisorer:

Vigleik Sexe, Kjell Marstein

Valgkomite:

John-Olav Skjønhaug, Marit Sveen, Guri Klauseie

Medlemstallet ved årskiftet 2016/2017: 225

Laget har hatt 6 styremøter:

3.2., 7.3,, 24.5., 14.9., 9.11., 5.1. 

Møter i regi av Historielaget eller i samarbeid med andre lag og foreninger:

18.02.16

Drøfting av utviklingen/utbyggingen av Eidsvoll sentrum/Sundet

12.05.16

Lysthus-tradisjonen v/Jorunn Mathiesen

05.06.16

Åpningen av Bygdetunet 2016

28.08.16

Markedsdag i Lønntjernbråten

25.09.16

Lansering av bok 7 i serien BokEidsvoll

27.09.16

Om Nabben (Ninabben) v/Kjersti Solberg

27.10.16

Anne Monrads fortellinger v/Astrid Skedsmo

10.12.16 og 11.12.16

Julemarked i Stallgården

15.12.16

Prestegårdens historie og Wergeland-familien v/Jens r. Christiansen og Eline B. Lorentzen 

25.01.17

Billedkåseri om Eidsvoll sentrum/Sundet v/Benjamin Baraas

Regnskap

Åse Lomsdalen redegjorde for årsregnskapet for Eidsvoll Historielag med godkjenning av lagets revisorer. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Gunnar Gravdal Nerhus la fram Regnskapstjenester Eidsvoll AS sitt oppsett for resultat og regnskap for prosjektet BokEidsvoll. Prosjektet gikk i 2016 med et regnskapsmessig overskudd. Det var ingen bemerkninger til regnskapet.

Kontingent          
Kontingenten ble foreslått holdt uforandret, det vil si kr. 200.- pr år.

Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av John-Olav Skjønhaug og var som følger:

Leder: Gunnar Gravdal Nerhus (2017)

Styremedlemmer:

Åse Lomsdalen (2019)

Haaken Eric Mathiesen (2019)

Ingeborg Skatvedt (2019)

Roald Haugen (2019)

John Egeland (2018)

Knut Engjom (2018)

Turid Opland (2018)

Revisorer:

Vigleik Sexe (2018)

Kjell Marstein (2018)

Valgkomite:

Marit Sveen (2018)

Guri Klauseie (2019)

Dagny Otterlei (2020)

Valgkomiteens innstilling ble i sin helhet vedtatt med akklamasjon.

Forøvrig ingen innkommende saker.

Roald Haugen
referent

                                                                    *** 

 

 

Sist oppdatert 20.02.2017 kl. 15:06

Del denne siden med andre!