Historielagets arrangementer 2017

Enten i egen regi eller i samarbeid med andre lag og foreninger. (foreløpig oversikt):

Onsdag 25. januar

Billedkåseri om Eidsvoll sentrum/Sundet v/Benjamin Baraas

Badet Kulturtun kl. 1900

Torsdag 16. februar

Årsmøte

Del 1 - Bård Frydenlund og planene for Eidsvoll 1814

Del 2 - Vanlige årsmøtesaker

Kafe Henrik kl. 1900

Torsdag 11. mai

Den skogfinske bosettingen v/Arvid Garsjømoen

Underholdning ved Evald Fredholm  

Lysthuset på Kristenkollen i Feiring kl. 1800

Søndag 4. juni

Åpning av Bygdetunet 2017

Historielaget har stand i Opsahl-bygningen - Boksalg og medlemsverving

Bygdetunet kl. 1200

Tirsdag 20. juni

Vandring fra Bergli til Bygdeborg på Bårstadkampen v/Jan Tore og Odd Gundersen

Pga. begrenset parkering ved Bergli, møter interesserte på Skjoldnestangen kl. 1800 for "fellestransport" Godt fottøy anbefales!

Søndag 27. august

Markedsdag i Lønntjernbråten

Lørdag 9. september

Stor 1000 års markering i og ved Eidsvoll kirke (Se nærmere omtale og program i EUB) 

Søndag 10. september

Vandring i Pilegrimsleden gjennom Eidsvoll v/John Egeland (Se annonse i EUB)

Torsdag 21. september

Badet Kulturtun

Orientering om utgravinger ved Eidsvoll kirke og Tingvoll (Se nærmere omtale og program i

EUB)

Torsdag 9. november

Skedsmo kirke: Kirkemusiker i Nes Øyvind Sørum

Romerike Historielags Hus: Oddbjørn Sørmoen

Torsdag 16. november

Reformasjonen i Norge - en motstandshistorie v/professor Arne Bugge Amundsen

Torsdag 23. november

Liv og lagnad på Romerike på 1500-tallet v/Lene Skovholt og Jan Erik Horgen

(Årets novemberforedrag 9., 16. og 23. holdes på Romerike Historielags Hus på Skedsmokorset fra klokka 18.30 - 21.00)

Lørdag og Søndag 9. og 10. desember

Julemarked i Stallgården  

historielag_004.jpg 

Foto: Gunnar Gravdal Nerhus 

 

 

 

Sist oppdatert 10.09.2017 kl. 12:14

Del denne siden med andre!